John Arne Elstrand Kjøllesdal

| Posted By: Geir Dolonen-Marthinussen
John Arne Elstrand Kjøllesdal

Vært ansatt i Forsvaret i 26 år og avsluttet som Kapteinløytnant i 2007. Han har mesteparten av tjenestetiden i Sjøforsvaret, hvorav nesten 20 år på operative fartøyer. Førstegangstjeneste på KNM Sleipner. Jobbet med sonar og våpensystemer rettet mot Ubåter. Tok en teknisk elektronikkutdanning på Kjevik. Deretter ble det en kontingent i UNIFIL før han vendte tilbake til Sjøforsvaret. Første jobb etter UNIFIL var som befal/offiser... Read More »

Geir Dolonen-Marthinussen

| Posted By: Geir Dolonen-Marthinussen
Geir Dolonen-Marthinussen

Comms Manager for Team Rubicon Norge. 25 år i Heimevernet og fremdeles tjenestegjørende der, som instruktør, troppssjef, e-off og områdesersjant. 1 år i Forsvaret (BrigN/StabsKP/GP) 1 kontigent i UNIFIL (XXIX). Sivil jobb som fagoperatør i prosesskjemi ved Hydro Husnes. Lokalpolitiker i Kvinnherad kommune. Gift og har 2 barn på 16 og 10 år.... Read More »

Geir Dolonen-Marthinussen

| Posted By: Geir Dolonen-Marthinussen
Geir Dolonen-Marthinussen

Comms Manager for Team Rubicon Norge. 25 år i Heimevernet og fremdeles tjenestegjørende der, som instruktør, troppssjef, e-off og områdesersjant. 1 år i Forsvaret (BrigN/StabsKP/GP) 1 kontigent i UNIFIL (XXIX). Sivil jobb som fagoperatør i prosesskjemi ved Hydro Husnes. Lokalpolitiker i Kvinnherad kommune. Gift og har 2 barn på 16 og 10 år.... Read More »

Stab

| Posted By: frank
Stab

... Read More »

Staff

| Posted By: frank
Staff

... Read More »

Board of Directors

| Posted By: Team Rubicon Norge
Board of Directors

... Read More »

Styret

| Posted By: Team Rubicon Norge
Styret

... Read More »