John Arne Elstrand Kjøllesdal

Vært ansatt i Forsvaret i 26 år og avsluttet som Kapteinløytnant i 2007. Han har mesteparten av tjenestetiden i Sjøforsvaret, hvorav nesten 20 år på operative fartøyer.
Førstegangstjeneste på KNM Sleipner. Jobbet med sonar og våpensystemer rettet mot Ubåter. Tok en teknisk elektronikkutdanning på Kjevik. Deretter ble det en kontingent i UNIFIL før han vendte tilbake til Sjøforsvaret. Første jobb etter UNIFIL var som befal/offiser på Minejakt, og siden ble det noen år på Fregatt som våpen/sensor offiser, samt at han i denne perioden også gikk over i operativ bransje. Etter dette hadde han et par år på Sjøkrigsskolen før han atter endte på sjøtjeneste igjen. Denne gang i Kystvakten (i Nord) som operativ offiser. Her hadde han flere stillinger, med de siste årene som Nestkommanderende og Skipssjef på innleide kystvaktfartøyer. De siste årene i Sjøforsvaret var på Befalsskolen i Horten, som hovedlærer innen skipsteknikk og sjømannskap, øvingsoffiser Sjø, var med på opptak og seleksjon, og var veileder i lederskap.

Sivil yrkeserfaring fra før han startet i Forsvaret er innen bygg og anlegg. Etter at han sluttet var han først Administrativ leder i Telemark fylkeskommune på en videregående skole, og i dag sitter han som seniorrådgiver på HR området i Mattilsynet, hvor han driver med lederstøtte i region Øst.

Har utdanning innen bygg og anlegg, innen elektronikk, navigasjon, lederskap og innen miljø og miljøledelse.

Har mye erfaring innen militær redningsledelse, har tidligere erfaring fra Røde Kors Hjelpekorps.

Han er gift, har 6 voksne barn og er bosatt i Bø i Telemark.

Skriv et svar