Geir Dolonen-Marthinussen

Comms Manager for Team Rubicon Norge. 25 år i Heimevernet og fremdeles tjenestegjørende der, som instruktør, troppssjef, e-off og områdesersjant. 1 år i Forsvaret (BrigN/StabsKP/GP) 1 kontigent i UNIFIL (XXIX). Sivil jobb som fagoperatør i prosesskjemi ved Hydro Husnes. Lokalpolitiker i Kvinnherad kommune. Gift og har 2 barn på 16 og 10 år.

Skriv et svar