John Arne Elstrand Kjøllesdal

Vært ansatt i Forsvaret i 26 år og avsluttet som Kapteinløytnant i 2007. Han har mesteparten av tjenestetiden i Sjøforsvaret, hvorav nesten 20 år på... Read More »

Anne Lise Hagen Fredriksen

Anne Lise Hagen Fredriksen er leder for Karrieresenteret for Høyskolen Kristiania, og har tidligere vært studiesjef for Westerdals Oslo ACT. Hun har også 5 års... Read More »

David Smith

David J. Smith. Regional Manager Region II. David vervet seg til USMC i 2003, og deltok på to deployeringer under Operation Iraqui Freedom. Hans enhet... Read More »

Hege CB Karlsen

... Read More »

John P Bachke

... Read More »

Steve Kaspersen

... Read More »

Geir Dolonen-Marthinussen

Comms Manager for Team Rubicon Norge. 25 år i Heimevernet og fremdeles tjenestegjørende der, som instruktør, troppssjef, e-off og områdesersjant. 1 år i Forsvaret (BrigN/StabsKP/GP)... Read More »

Geir Dolonen-Marthinussen

Comms Manager for Team Rubicon Norge. 25 år i Heimevernet og fremdeles tjenestegjørende der, som instruktør, troppssjef, e-off og områdesersjant. 1 år i Forsvaret (BrigN/StabsKP/GP)... Read More »

Stab

... Read More »

Staff

... Read More »